ฉนวนกันความร้อน แผ่นกันความร้อน และดูดซับกันเสียง เยื่อกระดาษ

ฉนวนกันความร้อน แผ่นกันความร้อน และดูดซับกันเสียง เยื่อกระดาษ

  • English
  • ภาษาไทย

ฉนวนกันความร้อน แผ่นฉนวนกันความร้อน และดูดซับกันเสียง เยื่อกระดาษ Cellumax

โดยบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฉนวนกันความร้อน แผ่นกันความร้อนและกันเสียง ที่มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุดในประเทศไทย รับประกันคุณภาพ และการติดตั้ง

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์จาก การนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำเทคโนโลยี มาผลิตฉนวนกันความร้อน และเสียงเยื่อกระดาษ ที่มีคุณภาพสูง

CELLUMAX มาจากการนำกระดาษที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ (Recycled

ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นฉนวนกันความร้อน และมีส่วนช่วยในการลด อุณหภูมิภายในอาคาร ยังเป็นฉนวนดูดซับเสียง และลดเสียงสะท้อน ได้โดยผสมสารเคมีที่สำคัญ 2 ชนิด คือ

  1. Borax ซึ่งเป็นสารป้องกันมิให้เป็นแหล่งอาศัยของพวกสัตว์และแมลงต่างๆ เช่น แมลงสาบ มด ปลวก และหนู
  2. สาร Boric Acid ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการชะลอการลุกลามของไฟในขณะเกิดอัคคีภัย

ฉนวนเยื่อกระดาษมีระบบการติดตั้ง 3 แบบ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้งานในแต่ละแบบการใช้งาน โดยยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติการกันความร้อน และดูดซับเสียง มี 3 แบบ ดังนี้
 

ฉนวนกันความร้อน ระบบฉีดพ่น

ฉนวนกันความร้อน Cellumax SP-5A ระบบกาว

ฉนวนกันความร้อนระบบฉีดพ่นใต้หลังคาหรือฝ้าเพดาน เพื่อการลดความร้อนอุณหภูมิจากแสงอาทิตย์ จากภายนอกที่สูงกว่าถ่ายเทเข้ามาภายในอาคารและชะลอการลุกลามของไฟ ซึ่งสามารถติดตั้งได้กับทุกพื้นผิว เช่น Slab ปูน ไม้ กระเบื้องทุกชนิด หลังคาเหล็กและอื่นๆเป็นต้น

ฉนวนกันความร้อน ระบบฉีดพ่น

ฉนวนกันความร้อน Cellumax CB-5A ระบบผนัง

ฉนวนกันความร้อนระบบฉีดพ่นเข้าผนังเบา เพื่อความพิถีพิถัน และเพื่อช่วยลดเสียงก้องเสียงสะท้อน และกันเสียงส่งผ่านผนังเบา และยังปราศจากการรบกวนของเสียงจากภายนอก เช่น ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องบันทึกเสียง บาร์คาราโอเกะ และห้องที่มีการติดตั้งเครื่องจักร

แผ่นฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน Cellumax ระบบแผ่น

ฉนวนกันความร้อนระบบแบบแผ่น ที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีขนาด 1200 x 600 มม. และมีความหนา ตั้งแต่ 25 มม. ถึง 75 มม. ง่ายต่อการใช้งาน สามารถปูบนฝ้าเพดาน หรือใช้เป็นวัสดุกันความร้อน และกันเสียงของผนังเบาได้เป็นอย่างดี

ฉนวนกันความร้อน มาตรฐานการผลิต ISO
Syndicate content