ฉนวนกันความร้อน แผ่นกันความร้อน และดูดซับกันเสียง เยื่อกระดาษ

Thai (ภาษาไทย)English (UK)
Logo ฉนวนกันความร้อน Cellumax
ระบบฉีดพ่น เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา
มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2000

Cellumax ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย "ฉนวนกันความร้อน แผ่นกันความร้อนและกันเสียง" ที่มีทุนจดทะเบียนสูงที่สุดในประเทศไทย รับประกันคุณภาพ และการติดตั้ง

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์จาก การนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำเทคโนโลยี มาผลิตฉนวนกันความร้อน และเสียงเยื่อกระดาษ ที่มีคุณภาพสูง

CELLUMAX มาจากการนำกระดาษที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ (Recycled)

ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นฉนวนกันความร้อน และมีส่วนช่วยในการลด อุณหภูมิภายในอาคาร ยังเป็นฉนวนดูดซับเสียง และลดเสียงสะท้อน ได้โดยผสมสารเคมีที่สำคัญ 2 ชนิด คือ

  1. Borax ซึ่งเป็นสารป้องกันมิให้เป็นแหล่งอาศัยของพวกสัตว์และแมลงต่างๆ เช่น แมลงสาบ มด ปลวก และหนู
  2. สาร Boric Acid ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการชะลอการลุกลามของไฟในขณะเกิดอัคคีภัย

ฉนวนเยื่อกระดาษมีระบบการติดตั้ง 3 แบบ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้งานในแต่ละแบบการใช้งาน โดยยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติการกันความร้อน และดูดซับเสียง มี 3 แบบ ดังนี้

บริษัท เซลลูแม็กซ์ จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว)
บริษัท อัลฟ่า เอ็นไวโรเทค อินดัสรี้ส์ จำกัด (ผู้ผลิต)

33 ซ.วชิรธรรมสาธิต 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2746-1911-2 แฟ็กซ์: 0-2746-1911-2 ต่อ 111 มือถือ: 087-6651115, 081-4528630 Email: cellumax@cellumax.net

© 2012 - 2015 CELLUMAX ® | Facebook

bvqi-ukas Logo